Bezpečnostní a etické podmínky provozu jezdecké stáje a jezdeckého výcviku

 1. Při příchodu do jezdeckého nebo chovatelského areálu je povinností každého ohlásit se a respektovat pokyny majitele, trenéra, vedoucího stáje nebo zkušených jezdců a ošetřovatelů, nepřibližovat se ke koním.
 2. Je nutné dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu stáje.
 3. Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše zmíněných osob. Do výběhů a pastvin bez zodpovědného doprovodu osoby z jezdeckého střediska je zákaz vstupu, neboť hrozí nebezpeční úrazu.
 4. Ve stájích a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu majitele ani nekrmíme pamlsky.
 5. Pro jezdecký výcvik je nutné se vhodně vybavit, především obléci. Každý jezdec musí mít svou kvalitní jezdeckou přilbu, jezdecké boty nebo chapsy doplněné vhodnou kotníčkovou obuví s rovnou podrážkou. Součástí výstroje jsou pohodlné pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile nebo svetr s dlouhým rukávem. Rukavice jsou doporučeny. Nenosíme řetízky, náramky a jiné snadno zachytitelné předměty.
 6. Při příchodu ke koni, koně dostatečně slyšitelně oslovíme, přistupujeme z levé strany, ve volném prostranství nepřistupujeme ke koni nikdy ze zadu (na stáních, kde je možný přístup pouze od zadu koně, koně důrazně oslovíme).
 7. V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi – buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnuti. Ke koním je zákaz přístupu bez vědomí zodpovědné osoby.
 8. Koně vodíme na uzdečce nebo na vodící ohlávce s udidlem, jednoho koně vede jeden člověk. Je důležité se naučit správně vodit a předvádět koně.
 9. Součástí bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu a to jak zodpovědnou osobou tak samotným jezdcem. Případné závady je nutné hlásit zodpovědné osobě.
 10. Zájemcům o pravidelné ježdění doporučujeme očkování proti tetanu. U dětí do osmnácti let musí dát souhlas k jízdě na koni alespoň jeden z rodičů, vhodný je také souhlas ošetřujícího lékaře.
 11. Noví jezdci objektivně informují zodpovědnou osobu o svých předchozích jezdeckých zkušenostech (kde jezdili, jak dlouho, jak často apod.) Zodpovědná osoba vezme nové jezdce nejprve na jízdárnu, kde sám zjistí stav věci.
 12. Žáci, klienti stáje i turističtí jezdci se zavazují respektovat pokyny zodpovědné osoby, cvičitele nebo jiné osoby (pověřené k výcviku) a to jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní.
 13. Jezdci i další účastníci jezdeckého provozu by měli být pojištěni proti úrazu. Při příchodu nových účastníků by měli preventivně nahlásit, u které pojišťovny jsou pojištěni a číslo pojistky. Ve všech jezdeckých střediscích je jezdecký výcvik provozován na vlastní nebezpečí jezdce.
 14. Na koni nejezdíme pod vlivem alkoholu, sedativ nebo drog. Při jízdě na koni se nesmí žvýkat žvýkačka, nekouříme a netelefonujeme.
 15. Pro práci u koní je nezbytné se naučit zacházet s nářadím ve stáji.
 16. Je podstatné dodržovat pořádek a čistotu – koní, oblečení, nářadí, stájí, areálu.
 17. Ve stájových prostorách je zakázáno kouřit.
 18. K jezdecké praxi je doporučeno se vzdělávat i v jezdecké teorii.
 19. Měli bychom jezdit ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě. Jezdci na koních by měli kolemjdoucí zdravit první.
 20. Všichni jezdci, chovatelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky v rámci možností dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.