Ustájení koní a pony zahrnuje:

 • pronájem boxu,
 • 3x denně krmení vlastním senem, senáží, ovsem v obvyklých dávkách,
 • místování.

Klienti mohou využívat celoročně malou i velkou jízdárnu, halu o rozměrech 70x24m, dále je k dispozici prostor pro mytí koně, sedlovna, klubovna a kavárna. Nově máme k dispozici trenažér pro koně.

Zobrazit ceník

Organizační směrnice

 1. Majitelé ustájených koní, jsou povinni dodržovat výcvikové hodiny, dle rozvrhu.
 2. Pokud probíhá na jízdárně výcvik družstev nemají jiní jezdci právo vjíždět do jízdárny.
 3. V případě, kdy je vyhrazena jízdárna k individuálnímu tréninku je třeba dodržovat bezpečnostní pravidla a snažit se o souhru jezdců v jízdárně (max. 4 dvojice – kůň+jezdec).
 4. Majitelé ustájených koní jsou povinni nahlásit jakoukoliv závadu na zařízení ve stáji (napáječky, světla atd.).
 5. Individuální jezdci jsou povinni používat při tréninku i jízdách do terénu povinnou výbavu – přilbu, chapsy, jezdecké boty.
 6. Majitelé ustájených koní jsou povinni dodržovat pořádek ve všech prostorách, které užívají – stáj, hala, jízdárna, šatny, příjezdové cesty. Při odchodu z boxu jakož i při odchodu z  haly jsou povinni vyčistit koním kopyta.
 7. Majitelé ustájených koní jsou povinni hospodárně nakládat se spotřebou vody a elektrické energie (např. řádně zastavovat vodu po koupání koní, zhasínat ve stáji, pokud je světlo a stáj je prázdná, prázdné šatny atd.).
 8. Všichni majitelé koní respektují zákaz jízdy na koni po areálu „Stáje u Luka“. Na koně nasedáme v jízdárně, hale, nebo na cestě před velkou stájí při vyjížďce do terénu.
 9. V areálu „Stáje u Luka“ platí přísný zákaz kouření, který platí pro všechny návštěvníky areálu.
 10. K parkování slouží vyhrazená parkoviště za hlavním vjezdem do areálu, u velké stáje a u nové stáje. V jiných místech areálu je povoleno parkování pouze se souhlasem majitele nebo při akcích.
 11. Vyjížďky do terénu jsou povoleny po okrajích luk v okolí, polních a lesních cestách.  Platí přísný zákaz jízdy po soukromých pozemcích v obci Chotěbuz.
 12. V případě, že majitelé soukromých koní žádají o vyvádění koní do výběhu je třeba požádat personál „Stáje u Luka“ o tuto službu, a koordinovat pohyb koní ve výběhu.
 13. Kolem výběhu pro hřebce jezdit s koňmi pouze je-li to nezbytně nutné, v ostatních případech používat cestu k lesu.

Směrnice jsou závazné, v případě opakovaného porušování směrnic budou vyvozovány důsledky!

Ceník

Služba Cena
Ustájení koní 8 000 Kč vč. DPH za měsíc
Ustájení pony 5 000 Kč vč. DPH za měsíc
Máte zájem o tuto službu? Kontaktujte nás